Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

e-grāmata

 

Mūsu apkopotās un ieteiktās grāmatas:

 

  • Brastiņu Ernests "Cerokslis"
  • Brastiņu Ernests "Mūsu dievestības tūkstošgadīgā apkarošana"
Antons Rupainis "Arheolingvistika", LATVJU GRĀMATA, Waverly, Iowa, USA, 1967.; 

Varam piedāvāt gūt ieskatu trimdinieka Antona Rupaiņa pētījumā, mūsu mājas lapā ir atrodami grāmatas ievadvārdi un atsevišķas pētījuma tēmas »

Darbs lejuplādējams vietnē faili.lv  »» 
vai elektronisko grāmatu vietnē  »» 


  • Oļģerts Ziļickis "Baltu tautu civilizācija Eiropā un pasaulē", Rīga, 2003. Pilnā apjomā darbs lasāms internetā "Ļaujiet jel atvases dzīt"  »»                                           
  • Andrejs Kavacis "Tas jāzina katram latvietim", Rīga, 2006;
  • Andrejs Kavacis "Baltu senvēsture" »»
  • Irēna Saprovska "Sapratne", Rīga, 2006, »
Jēkabs Bīne "Krāsu saskaņas mācība līdz ar apceri par glezniecības sakaru ar mūziku, dzeju un tēlniecību", Rīga, 1937; »»
  • Brastiņu Ernests "Beverīnas pilsvieta"
  • Janīna Kursīte "Latviešu folklora mītu spogulī"
  • Autoru kolektīvs "Latviešu tautas dzīvesziņa" 1.-5. sējums
 
Plašs grāmatu klāsts meklējams vietnē: http://gramataselektroniski.blog.com

 

 


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker