Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Dzīvesziņas skoliņa "Es esmu latvis"

Dzīvesziņas skoliņas norises vieta: NVO nams, Ieriķu ielā 43a
Nokļūšana >>
Norises vieta kartē >>

 

Meteņu saiets - 28.01. 2017. / no 13:00 – 17:00 (209.telpa- otrajā stāvā)

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu METEŅDIENAS mīkali. PAVASARIS  – iesākas ar Meteņdienu , kad   daudzinām teiksmu tēlu Meteni. Bet Meteņos svin arī BĒRNU DIENU un īpaši daudzina Laimu – cilvēka mūža licēju un likteņa lēmēju.

 

Lielās dienas saiets11.03.2017./ no 13:00-17:00 (203.telpa – otrajā stāvā)

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu LIELĀS DIENAS mīkali – daudzinātu Saulīti, Lielās dienas teiksmu tēlus – Mārgietu un trīs viņas māsas: Annu, Maiju, Grietu un daudzinām kā katrā svinamā laikā Dievu, Laimi un Māru.

 

Ūsiņu saiets 29.04.2017./ no 13:00-17:00 ( 101.telpa – pirmajā stāvā)

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu ŪSIŅDIENAS mīkali. Ūsiņš ir Saules zirgu braucējs. Viņš atved VASARU. Daudzināsim teiksmu tēlu Ūsiņu.

 

Jāņu saiets –  10.06.2017. no 13:00-17:00 (101.telpa – pirmajā stāvā)

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu VASARAS SAULSTĀVJU mīkali un daudzinātu Saulīti, Teiksmu tēlu jeb Dieva dēlu Jāni.

 

Jumju saiets29.07.2017. / no 13:00-17:00 (101.telpa- pirmajā stāvā)

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu JUMJA dienas mīkali. Daudzinātu teiksmu tēlu Jumi ar sievu Jumalu un mazajiem jumalēniem, bet īpašs daudzinājums Rudenājos ir Mārai – Zemes Mātei ( Māru varam daudzināt katru dienu no Jumjiem līdz Apjumībām, jo Māra pārvalda visus dabas spēkus, jo Mārai ir vismaz 50 pavārdi).

 

Apjumību saiets09.09.2017./ no 13:00-17:00 (204.telpa-otrajā stāvā)

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu Rudens saulgriežus jeb APJUMĪBAS un daudzinātu Saulīti, Jumi ar visu saimi un, protams, Dievu, Laimi un Māru, kā neiztrūkstošus ļaužu mūža ceļa līdzgaitniekus.

 

Dievaiņu saiets - 14.10.2017./ no 13:00-16:00 (204.telpa – otrajā stāvā)

Veļu daudzinājums – DIEVAINES. Pēc Apjumību priecīgām un skaļām svinībām, Jumja tirgus skaļuma un līgavu derībām iestājas klusais veļu laiks - DIEVAINES, kad sētā aicina mirušo piederīgo veļus un sagatavo tiem svinīgu mielastu. Ļaudis daudzina savus senčus un lūdz palīdzību, un aizsardzību arī nākamajā gadā, jo tāds ir Visuma likums – ir jāuztur saikne ar pagātni, lai tagadne būtu gaismas pilna.

 

Mārteņu saiets28.10.2017./ no 13:00 - 17:00 (204.telpa – otrajā stāvā

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu, un izspēlētu MĀRTEŅDIENAS mīkali, daudzinātu teiksmu tēlu jeb Dieva dēlu Mārteni, kā arī Dievu, laimi un Māru.

 

Ziemassvētku saiets09.12.2017./ no 13:00-17:00 (204.telpa-otrajā stāvā).

Sanākam, lai izrunātu, izdziedātu un izspēlētu Ziemas saulstāvju jeb Ziemassvētku mīkali, daudzinātu teiksmu tēlus jeb Dieva dēlus - Četrus brāļus Ziemassvētkus, Saulīti un, protams, Dievu, kā arī Laimu un Māru.

...............................

Dzīvesziņas skoliņu – ES ESMU LATVIS rīko „Nodibinājuma Māras loks”. Pieredzē dalās Irēna Saprovska. Muzikālo daļu veido un vada – BRAMAŅI – Ramants un Daris Jansoni.

 


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker