Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Karalis Līrs

Irēna Saprovska

Neparasts stāsts ar nezināmām beigām..." 7. turpinājums  "KARALIS LĪRS - KO TAS NOZĪMĒ?"

 

Sākās jauna diena ar jaunu stāstu...
Atskārsme nāca pēc Virdžīnijas M. Fellouzas grāmatas „Šekspīra kods”, ZVAIGZNE ABC izlasīšanas un
Viljama Šekspīra lugas "Karalis Līrs" noskatīšanās Valmieras Drāmas teātrī 2006.10.27.

Ja jūs ieskatījāties 6. stāstā "HAMLETS - KO TAS NOZĪMĒ?" »», tad būsiet ievērojuši, ka Viljams Šekspīrs bija Frensis Bēkons, - tā ir pētnieces V.M.Fellouzas versija... Ir arī citas versijas, bet es pieturēšos pie šīs, jo tā man liekas visticimākā. Nekavēšos ar skaidrojumu, bet ieteikšu izlasīt minēto grāmatu, lai būtu ieskats, par ko ir runa.

Un tā, kas tad ir Karalis Līrs un kāds ir zemteksts šim Viljama Šekspīra darbam?

Mana atklāsme saistās ar lugas noskatīšanos Valmieras teātrī. Izrāde raisīja nopietnas pārdomas. Sapratu, ka darbam ir zemteksts un, kā vēlāk izrādījās, nebiju kļūdījusies. Bija acīm redzams, ka te atkal, tāpat kā lugai „Hamlets”, ir sakars ar letu, bet kāds...

Lugas saturs ir vienkāršs, proti, Karalim Līram, kas saņēmis varu pēctecībā, bija trīs meitas – divas sliktas, bet viena laba. Paliekot vecāks karalis vēlas viegli padzīvot. Lai šo vēlmi piepildītu viņš nolemj sadalīt savu karaļvalsti starp meitām katrai piešķirot zemi valdījumā, vadoties pēc mīlestības lieluma, ko viņam velta katra no meitām. Divas izmanto tēva lētticību un glaimojot iegūst katra daļu no karaļvalsts. Bet trešā meita, kas runā patiesību, tiek izprecināta aiz karaļvalsts robežām un nesaņem mantojumā neko. Karalis vēlas 100 dienas dīkdienīgi pavadīt ar savu karadraudzi pie vienas no meitām un attiecīgi 100 dienas pie otras, bet... vilšanās ir liela. Seko izdzīšana, nabadzība, aklums.

Zemteksts... Karalis manto varu, bet nav lietaskoks – nav saimnieks savā karaļvalstī. Viņam nav  Dieva padoma - neredz un nenojauš viltīgo meitu nolūkus un neizprot meitu, kas ir no tiesas patiesa savā attieksmē pret tēvu. Visa tā rezultātā viņš zaudē cieņu savu tuvinieku un visas karaļvalsts acīs - nokļūst muļķa lomā. Bezjēdzīga ir tāda valdīšana, jo nenes labklājību ne pašam, ne citiem. Posts un tikai posts valda šādā karaļvalstī...

Ar to arī šī luga ir ģeniāla, un no daudzām citām atšķiras ar to, ka ar laiku nav zaudējusi savu aktualitāti...Ielūkojoties šīsdienas realitātē varam saskatīt līdzību ar lugā pausto, proti, varas turētāji Latvijā, ir Karaļa Līra līdzinieki – vienas dienas saimnieki jeb izsaimniekotāji, bet tautas daļa, bieži vien vērtīgākā, tiek atmesta kā nederīga un izraidīta, un kā izraidīšanas instruments kalpo LIKUMS. Karš vairs nav vajadzīgs, jo ar likuma spēku liec tautu pie zemes kā smilgu vējā...

Un tagad par galveno. Esmu pētījusi vēstures notikumus ar lielu atkāpi laikā, jo mani interesēja jautājums no kura brīža cilvēce sāka ripot no kalna lejā – sāka degradēties. Talkā ņēmu letu Saules gadskārtu ar astoņiem svinamiem laikiem. Un tā, Ūsiņos, sākās vasara – ierodas Ūsiņš - Saules zirgu braucējs, saimnieks savā tautā – valdnieks (zirgs = Dieva spēks un Dieva padoms). Visiem ir zināms, ka Tibetā Dalailamu izvēl pēc īpašām pazīmēm* - norādēm. Mani interesēja ar kuru brīdi tika izjaukta Dieva laistās pasaules kārtība. Noskatoties lugu sapratu, - tas notika brīdi, kad sākās dinastijas. Varu un troni mantoja nevis labākais no cilts vai tautas, bet mantoja pēctecībā (parasti vīrieši), jo sākās kosmiskā nakts – patriarhāts. Ar to brīdi arī sākās cīņa par varu... Tas bija pagrieziena punkts cilvēces attīstībā - sākās degradācija. Un pirmkārt, lai ieviestu SAVU Pasaules uzskatu un kārtību tika izmainīti kalendāri un nomainīti arhetipi. Te būs uzskatāms piemērs ( skat. zemāk 1.pielikums).

Lai pārliecinātos par savu atklāsmes patiesumu, devos uz Latvijas Universitātes astronomu mītni, lai noskaidrotu, kāds zvaigznājs ievada vasaru Latvijā. Sākumā sastapos ar astronomu, kas apgalvoja, ka vasaru ievada Andromedas zvaigznājs. Nebiju pārliecināta un vērsos pie cita astronoma. Un, izrādās, ka mūsu platuma grādos vasaru ievada Līra zvaigznājs... Vasara sākas Ūsiņos. Viss nostājās savās vietās. Nepārprotami, ka Viljams Šekspīrs savā lugā izgaismo tieši šo degradācijas cēloni, proti, izvēloties valdnieku vairs nevadījās no zīmēm un norādēm, kas dotu iespēju izvēlēties labāko, viedāko un cienīgāko no tautas. Karaļi, faraoni u.c. varas turētāji ieguva (uzurpēja) varu pēctecībā... Karalis mantoja varu pat ja bija necienīgs un pat, kā rāda vēsture, nepieskaitāms. Tā zemi sāka pārvaldīt dinastijas, kas varu sagrāba savstarpējās cīņās, karos un revolūcijās. Tika rīkoti atentāti un izraisīti kari, kas paņēma neskaitāmu ļaužu dzīvības. Kā piemēru minēšu tikai Sarkanās un Baltās rozes karu** , - pilsoņu karš Anglijā, kur cīnījās par valsts varu karaļa Edvarda III pēcnācēju 2 dzimtas...  Un jāteic, ka maz kas ir mainījies, ja nu vienīgi cīņas metodes un variācijas par tēmu, kā nogāzt kādas valsts valdību... Šodien var iebrukt citas valsts teritorija vicinot demokrātijas lozungu, rīkot oranžas revolūcijas un novākt SEV nevēlamus valdniekus. Var iebrukt tikai pasludinot, ka valstī ir teroristi utt.

Ir jāatzīst, ka dzīvojam laikā, kad par valdniekiem vairumā gadījumu, ir un ir Karaļi Līri – kolaboracionisti, masoni, pašlabuma meklētāji . Par to liecina notikumi, kas Latvijā ir risinājušies pēdējos divdesmit piecos gados. Visspilgtākais piemērs - Abrenes atdošana Krievijai... Tas ir Karaļa Līra cienīgs notikums. Un tā, kamēr mūsu zemē valdīs „Karalis Līrs”, bet nevaldīs Ūsiņš - Saules zirgu braucējs, kas apveltīts ar Dieva spēku un Padomu, mēs nīksim paši savā zemē un nelīdzēs arī lūgšana Manai Tautai (Palīdzi Dievs), ko dzied Ieva Akurātere...

Visiem, kas interesējas par vēsturi, zināms, ka Ēģiptē pirms faraonu laikiem bija Dievu laiki. Tad, lūk, tie bija laiki, kad pasaulē valdīja Dieva likumi un cilvēki dzīvoja saskaņā ar dabu – Dieva laisto pasauli. Valdīja HARMONIJA, bet tad... no Mezopotāmijas sāka izplesties hidra, kuras Pasaules uzskata pamatos bija DIHOTOMIJA jeb dievišķais nelīdzsvars (šodien to dēvē par vadāmo haosu), kas ir pretmets harmonijai. Šī hidra kā vēzis ir aptvērusi pasauli un, ja veselais organisms nepretojas, tad tas ir nolemts bojāejai.

 

Ko varētu piebilst?!

Ir jāatsauc atmiņā laiki, kad HAMS vēl nebija iekarojis brīvu ļaužu apdzīvotās teritorijas un nebija ieviesis savu

Pasaules uzskatu, lineāro laika skaitīšanu un savus arhetipus.

Darbs nav viegls, bet dzīvības vārdā ir veicams un tas jādara katram, kam galva ir uz pleciem...

Rainis

·         Viss nu ir sasniegts, Latvija ir, bet mums nau vieglāk. (KR 15, 231.)

·         Mēs esam vēstures attīstības gaitā tikuši aizvien nelaimīgāki, un nu mēs gandrīz vairs nevaram izturēt.

         Ir jānāk pārmaiņai: Viņa jāatrod. (KR 17, 248.)

·         Dabas tautas labsirdīgas visur, naivas, top uzveiktas ne vien caur varu, bet viltu. (KR 14, 96.)

·         Katru gadu pīšļu kārta / Virsū bira atmiņai./ Simtu gadu putekļos /Nost atmiņa nosmakusi. (KR 14, 64.)

·         Tu neprātīgā tauta, vai tad mūžam / Tu ļausies ziedoties kā upurjērs? Ver acis vaļā, negul`, piecelies.. (KR 15, 117.)

·         Tautai pašai jāizšķiras, jāizcīnās iekšēji, vai grib būt patstāvīga? (KR 15, 127)

·         Nepietiek savu apspiedēju pārvarēt ar rupju varu, vajag viņu pārvarēt garīgi un no viņa dzīves likumiem atsvabināties.

        Kas ir kūtrs vai nespējīgs to darīt, taps atkal apspiedēja vergs arī materiālā ziņā.

        Te draud jaunām patībām un tautām vislielākās briesmas. (KR 17. 238.)

 

  1. PIELIKUMS

LETU SAULES KALENDĀRS ir pirmatnējs, jo Saule vedama sakarā ar Laimu un Dieva zelta krusta galos ir „Dieva dēli airētāji” par ko teic t/dz:

Ābeļkoka laivu daru,/Abi gali pazeltīti.
Dieva dēli īrējiņi, Saules meitu vizināja.

SAULES GADSKĀRTA »»

        2. PIELIKUMS

ĒĢIPTES SAULES KALENDĀRS
Ēģiptē jau notika degradācija – Dieva zelta krusta galos ir sievišķie personāži un vīrišķais personāžs tiek vests sakarā ar Sauli – Ra un Atons (Ehnatona valdīšanas laikā). Tas pats grieķiem – Apolons...

Vikipēdija

* Dalailama .. ir reliģiska persona Tibetas budismā. Viņš ir augstākais garīgais skolotājs..Tiek uzskatīts, ka katrs nākamais Dalailama ir iepriekšējā reinkarnācija. Pirmais Dalailama piedzima 1391. gadā. No17. gadsimta līdz 1959. gadam Dalailama bija Tibetas valdības galva. Kopš 1959. gada Dalailama atrodas trimdā Indijā un tur savus valdības galvas pienākumus turpināja pildīt līdz 2011. gadam. Pirms došanās trimdā ziemā Dalailamas uzturējās Potalas pilī, bet vasarā - Norbulingkas pilī. Abas pilis atrodas Tibetas administratīvajā centrā Lhasā.

**Sarkanās un Baltās rozes karš bija pilsoņu karš Anglijā, kur cīnījās par valsts varu karaļa Edvarda III pēcnācēju 2 dzimtas: Lankasteras hercogi (ģerbonī sarkana roze) un Jorkas hercogi (ģerbonī balta roze, no tā arī karu nosaukums). Karš ilga 30 asiņainus gadus. Notika 15.gs. vidū.

Karā gāja bojā 20-30 000 vienkāršo karavīru un bruņinieku, kā arī dažas feodālās aristokrātijas dzimtas - 5 pēru dzimtas (Bonvili, Tiptofti, Bofori, Holandi un Laveli).

 


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker