Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Šekspīra kods

IRĒNA SAPROVSKA

"Neparasts stāsts ar nezināmām beigām..." 6. turpinājums "HAMLETS - ko tas nozīmē?"

 

Atskārsme nāca pēc Virdžīnijas M. Fellouzas grāmatas  „Šekspīra kods” , ZVAIGZNE ABC izlasīšanas

HAM - LETS

 

Tūkstošiem gadu gara cīņa starp Hamu un Letu

 

Komentārs: Pēc plūdiem Noasam bija trīs dēli- ŠEMS, HAMS un JAFETS.

ŠEMS aizgāja uz A - Indiju, Ķīnu, Japānu; JAFETS uz Grieķiju;

HAMS uz Z (Roma, krustneši utt.)

Hamletam no veļu pasaules tēvs pasaka, kas nogalināja viņu – Dānijas karali.

Lugā izskan Hamleta galvenais monologs:

BŪT VAI NEBŪT TĀDS IR JAUTĀJUMS!?

Komentārs: Latvijā no Saeimas tribīnes vismaz trīs reizes jau ir skanējis šis jautājums, proti,

BŪT VAI NEBŪT LATVIJAI UN LATVIEŠU TAUTAI!?

BŪT, bet ar vienu noteikumu – rītdienā jānes SAVAS tautas nemateriālais kultūras mantojums jeb Pasaules uzskats, kas krāšņi ietverts Dainās!

Hamletam ir divi nodevīgi draugi –

ROZENKREICS un GILDENŠTERNS  . . .

Tie vienojās ar viltus karali - slepkavu, ka Hamlets jānogādā Anglijā, kur viņu giljotinēs (tiek sagatavota arī pavadvēstule). “Draugi” apņemas to veikt, proti, pierunāt Hamletu doties šajā ceļā. Hamlets piekrīt, bet ceļā samaina vēstules un galā tiek giljotinēti šie viltus draugi!

Un tā, mēs redzam, ka katrai nelietībai reiz pienāk gals!

BET, ir viens BET, proti, kāpēc Viljams Šekspīrs (Frencis Bēkons) savā darbā raksta par letu? Tāpēc un tikai tāpēc, ka bija augstas pakāpes masons un zināja KAS ir KAS! Savukārt Arheolingvists Antons Rupainis darbā ARHEOLINGVISTIKA teic, ka Torā leti tiek sauki par „baltajiem lotusiem”, jo tiem piemita augstākā garīgā apziņa.

Un vēl, Latvijas Arheoloģijas un vēstures daļas eksperts Juris Urtāns ir izveidojis filmas par baltiem un to apdzīvojamo areālu (filmas izvietotas internetā). Tajās redzams, ka balti dzīvoja līdz pat Dānijai ieskaitot. Savukārt latviešu tautas garamantās – pasakās stāstīts par karaļvalstīm, kas atrodas aiz trejdeviņām zemēm  . . .

Šeit būtu viela pārdomām arī par “izredzēto tautu”. . . Varbūt tas atkal ir tikai un vienīgi velna nedarbs, jo Dievam visas tautas ir labas diezgan, tikai jāsaprot, ka katrai tautai ir sava misija Esības telpā, proti, LETAM – HARMONIJAS uzturēšana, bet HAMAM – pamatos ir likta DIHOTOMIJA (kari, revolūcijas utt.), jo VIŅI ir Kosmiskās nakts tumsas gariņi. Bet izsenis ir jau zināms, ka ar tumsu nav jācīnās, bet jāiededz gaisma! un tā ir rodama tautas garamantās.

Rainis: Nicināt var cilvēku ne tādēļ, ka viņš garīgi stāv zemāk, bet tādēļ, ka viņš garīgi zemāk būdams apspiež garīgi augstāk stāvošo. (KR 17, 253.)

 

Un te, lūk, ir arī odziņas…

Izidors Levins (Hamburga,Pēterburga) ieradās uz kārtējo K.Barona konferenci 2009.gada 30.oktobrī Latvijas ZA, iesākot savu runu, teica:

„50 gadus jāļauj šai zemei atpūsties. Tad kausim jērus un svinēsim svētkus. „Jērs” ivritā nozīmē „svētki”. - Tad griezīsim ragus un pūtīsim taures.”

Pārtraukumā jautāju, ko viņš ar to ir domājis un citēju JUMAVAS enciklopēdijā teikto - par skaitļa 50 nozīmi, proti: skaitlis 50 ir „jubilejas” gada skaitlis = 7x7 mazie sabata gadi + 1, kad vajadzēja atlaist parādus, atlaist brīvībā vergus un ieķīlātos gruntsgabalus atdot to sākotnējam īpašniekam.

Uz to Izidors Levins atbildēja: „Ne vienmēr! Jūsu priesteri jums to stāsta.” Savukārt es atbildēju: „Lūk, ar ŠO mums būs jātiek galā!”

Laika ir atlicis maz...


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker