Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Grāmata par Saules gadskārtu

Irēnas Saprovskas grāmata
SAULES GADSKĀRTA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ
VIDEO 
»»

ANGĻU VERSIJA saules kalendāram »»

Irēnas Saprovskas grāmata SAULES GADSKĀRTA LATVISKAJĀ DZĪVESZIŅĀ ietver aprakstus par Saules gada ritu, tā saikni ar lielajiem Visuma ritiem un pielikumā ieskatu,proti, kā Mēness ritu senči pielietoja sadzīvē. Grāmatas pielikumā ir grozāmais kalendārs, kas savieto Gregora kalendāra datumus ar Saules gada ritu. Aicinām ielūkoties video materiālā, kas dos īsu skaidrojumu kā lasīt kalendāro apli. VIDEO »»

Noteicošais katras tautas pastāvēšanā ir bijis un būs kalendārs jeb laikritis, jo tas izteic VIETU, LAIKU un TRADĪCIJU katrā konkrētā zemē. Dzīvojot pēc tradīcijām, mēs dzīvojam saskaņā ar savu zemi, dabu un kultūru; tas ir mitoloģiskais jeb cikliskais laiks - mūžīgais RITS. Veicot rituālus, mēs savienojamies ar lielo Visuma ritu un atjaunojam pirmatnējo harmoniju.

Grāmatas autorei  šī grāmata seko latviskās dzīvesziņas apkopojumam „Sapratne”, kur Saules gadskārtai bija atvēlēta vien neliela nodaļa, tomēr laikritim tautas pastāvēšanā ir nepārvērtējama loma, tāpēc tapa grāmata, kas ne vien skaidro Saules gadskārtas svinamo laiku jēgpilno nozīmi un galvenos ritus, bet piedāvā iespēju katram jau šodien dzīvot saskaņā ar mūžīgo Saules ritu, kas ir tautas dzīvības ceļš.

Grāmata ir daļa no projekta „Saules gads latviskajā dzīvesziņā”, kas paredz par iegūtajiem līdzekļiem rīkot Vasaras saulstāvjus (Turaidā jau desmit gadus "Nodibinājums Māras loks"kopā ar Turaidas muzejrezervātu ar Siguldas domes atbalstu),kā arī citas gadskārtas svētes -Meteņus, Ūsiņus, Jumjus un Mārteņus u.c), atjaunojot seno Saules gada ritu -to iedzīvinot mūsdienās.

Iegādāties grāmatu varat Jāņa Rozes grāmatnīcās vai izņēmuma gadījumos pie mums, zvanot 29511148.

 


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker