Vij, Dieviņi, Zelta viju visgarām jūras malu,
Lai nenāca sveša salna šai zemē ziedu traukt.
Search:   

Raksti

 • Irēna Saprovska "Mēness rits senču sadzīvē" Lasīt»
 • Irēna Saprovska, priekšlasījums "Bailes - antikultūras īpašais produkts",  konferencē  "Vārda un ekrāna brīvība Latvijā vardarbības attēlojumu kontekstā" Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Dzīves jēga un Jaunā Tautsaimniecības paradigma", Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Latviešu tikumības kodekss", Lasīt»
 • Irēna Saprovska, Īss konspekts un komentāri Ļeva Belašova publicētajiem materiāliem "Dzīves negatīvisms: antikultūra un atifilozofija". Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Latviešu laikrits un svešā Laika matrice", Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Kas ir tauta", Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Tautvaldība jeb Jaunās Latvijas valsts pamati", Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Maldugunis un Pasaules iekarošanas Megaprojekti", Lasīt»
 • Dr. Valdis Šteins"Pār-būves "Troksnis"", Lasīt»
 • Irēna Saprovska"Tradicionālā kultūra kā neizprasts un neovērtēts spēks..." priekšlasījums konferencei "Tradicionālā kultūra kā neizprasts un nenovērtēts spēks", 2016. gada 3. decembrī Jūrmalā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Lasīt»
 • Valdis Šteins"Svešo likumu gūstā" priekšlasījums konferencei "Tradicionālā kultūra kā neizprasts un nenovērtēts spēks", 2016. gada 3. decembrī Jūrmalā, Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Lasīt»
 • Valdis Šteins"Lex naturalis un skinhedisms" Lasīt»
 • Irēna Saprovska, "Pašu auklēti..." konferences "Mūsdienu vērtību meklējumi Latvijas izglītībā" apskats Lasīt»
 • Džeims Retfilds, "Debesu pareģojums", konspekts Lasīt»
 • Irēna Saprovska, "Etniskā kultūra kā neizprasts un nenovērtēts spēks. Etniskā kultūra - tautas dzīvības ceļš" Lasīt»
 • Teodora Želvja atklāsme, Irēnas Saprovskas komentārs Lasīt»
 • Irēna Saprovska "Dieva padoms" Lasīt»
 • Irēna Saprovska Dainu Dievs - kā latviešu tautas garīguma ideāls, referāts 9. Pasaules Etnisko Reliģiju kongresam Indijā. Lasīt»
 • Irēna Saprovska "Etniskās kultūras - cilvēces dzīvības ceļš" Lasīt»
 • Irēna Saprovska "Domu ceļos..." 1. grāmata Lasīt»
 • Irēna Saprovska "Domu ceļos..." 2. grāmata Lasīt»
 • Irēna Saprovska Uzruna Dievturu forumā 2010. gadā "Kultūra - neizprasts un nenovērtēts spēks" Lasīt»
 • Rihards Rudzītis Nikolajs Rērihs KULTŪRAS CEĻVEDIS (fragm. no 107. - 120. lpp) Lasīt»
 • Irēna Saprovska Latviešu tautas dzīvesziņa - par dzīvošanas tikumiem un likumiem Lasīt»
 • Uldis Punkstiņš "Ūsiņš atved sauli" Lasīt»
 • Sarmīte Krišmane "Svētvietas - vārti piekļūšanai Visuma spēkiem" Lasīt»
 • Inija Trinkuniene (Lietuva) "Folkloras tradīcija kā etniskās reliģijas būtība" Lasīt»
 • Uldis Punkstiņš "Dārdi no Baltu zemes" Lasīt»
 • Bērtrands Rasels Kapēc es neesmu kristietis Lasīt»
 • Konferences konspekts Iepazīsim to, ko mācīsim: reliģiskā daudzveidība. Latvijas Universitāte, 2008. gada 27. marts Lasīt»
 • Pāvels Tulajevs "Latviešu mūzikas burvis", par komponistu Vilni Salaku Lasīt»
 • Irēna Saprovska "Perikls un Aspazija" Lasīt»

 


Lasīt šeit...
   

 

 

eXTReMe Tracker